Примерный перечень актов на скрытые работы | Alex Shybko

г. Николаев, Украина

(093) 835-99-53, (099) 629-36-23 alexshybko@i.ua

Примерный перечень актов на скрытые работы

Согласно ДБН А.3.1-5-2009 «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»

ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ,
НА ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ АКТИ НА ЗАКРИТТЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ

 

 • Земляні роботи

Огляд розбивки земляних робіт, обстеження ґрунтів для відсипки насипів та зворотних засипок у котловани і траншеї;

огляд якості ґрунтів основ фундаментів і закладення фундаментів;

дотримання технологій при пошаровому ущільненні ґрунту (досягнення проектної щільності, товщина кожного відсипаного та ущільненого шару та ін.);

підготовка основ насипів;

перевірка відповідності проекту розмірів траншей;

встановлення рівня та характеру підземних вод;

виконання захисних заходів при будівництві на осідаючих та набухаючих ґрунтах, на болотах;

влаштування дренажів;

зняття та використання для рекультивації родючого шару ґрунту.

 • Основи та фундаменти

 Підготовлена основа під фундаменти із зазначенням розмірів, позначок дна котловану, відповідності фактичного нашарування та властивостей ґрунту тим, що зазначені в проекті (акт складається до початку робіт із влаштування фундаментів);

перевірка ґрунтів основ на відсутність порушень їх природних властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними даними;

вибір зразків ґрунту для лабораторних випробувань;

відбір контрольних зразків бетону.

 • Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні

 Прийняття змонтованої і підготовленої до бетонування опалубки;

відповідність арматури та закладних деталей робочим кресленням;

відбір контрольних зразків бетону;

відбір контрольних зразків ванного зварювання;

перевірка та прийняття всіх конструкцій та їх елементів, що закриваються в процесі наступного бетонування;

прийняття закінчених бетонних та залізобетонних конструкцій з оцінкою їх якості;

влаштування осадочних і температурних швів у конструкціях.

 • Бетонні та залізобетонні конструкції збірні

Прийняття фундаментів та інших опорних елементів, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (у плані та по висоті) зі складанням виконавчої схеми;

виконання зварювальних робіт (повнота зварних швів, якість зварювання);

антикорозійний захист з’єднань металу;

замонолічування стиків збірних елементів;

замуровування та герметизація швів і стиків;

прийняття змонтованих конструкцій споруди або окремих її частин.

 • Кам’яні конструкції

Влаштування осадочних і температурних швів;

гідроізоляція кам’яної кладки;

укладання в кам’яні конструкції арматури та металевих закладних деталей, їх антикорозійний захист;

місця спирання ферм, прогонів, балок, плит на стіни, стовпи, пілястри та закладання їх у кладці;

закріплення у кладці конструктивних елементів балконів, еркерів, карнизів, підвіконних плит;

влаштування в кам’яних стінах вентиляційних каналів та газоходів.

 • Металеві конструкції

 Прийняття площ спирання сталевих конструкцій на фундаменти, стіни та опори, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми;

вибірковий контроль швів зварних з’єднань.

 • Дерев’яні конструкції

Прийняття фундаментів та інших опорних елементів до початку монтажу дерев’яних конструкцій, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми;

антисептування дерев’яних конструкцій та захист їх гідроізоляційними матеріалами;

вогнезахист дерев’яних конструкцій;

ізоляція від кладки зовнішніх стін термоізоляційними матеріалами;

прийняття віконних та дверних блоків.

 • Покрівля, гідроізоляція

Прийняття поверхні основ під ізоляцію;

прийняття пароізолляції;

прийняття рулонного килима;

прийняття шарів ізоляції перед укладанням наступних шарів;

прийняття ізоляції на ділянках, що підлягають закриттю кам’яною кладкою, захисними огородженнями, водою або ґрунтом;

гідроізоляція деформаційних швів.

 • Підлоги

Основи під підлоги на ґрунті;

перевірка виконання конструктивних елементів підлог перед влаштування наступних їх шарів;

гідроізоляція перекриттів санвузлів, балконів та лоджій перед укладанням наступних конструкцій.

 • Промислові печі та цегляні труби

Прийняття фундаментів під піч або трубу, каркасів та кожухів печі;

влаштування температурних швів у кладці – місця розташування та конструкції;

перевірка вертикальності осі труби;

влаштування захисту труб від блискавки.

 • Внутрішні санітарно-технічні роботи

Готовність ніш, каналів та борозен для прокладання в них трубопроводів та встановлення санітарно-технічних приладів;

правильність уклонів, гнуття труб, встановлення санітарно-технічних пристроїв;

правильність встановлення та справна дія арматури, запобіжних пристроїв, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів.

Примерный перечень скрытых работ, подлежащих актированию после их завершения

Земляные работы:

устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;

выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по результатам осмотра вскрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке основания (цементация и т.п., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др.);

конструкции, входящие а тело земляного сооружения; слои переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб; установленные проектом границы зон раскладки грунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками;

элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке контрольно-измерительной аппаратуры;

обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожными покрытиями;

насыпные основания под полы;

обратные засыпки на просадочных грунтах (при наличии указаний в проекте);

мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в ведении работ более месяца, при консервации и расконсервации работ.

Устройство оснований и фундаментов:

устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований буронабивных свай и т.д.),

погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов;

работы, связанные со стыкованием свай и свай-оболочек и стыков между сборными железобетонными элементами,

бурение всех видов скважин;

втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебня, гравия);

заполнение скважин при устройстве грунтовых и песчаных свай; устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес.

Бетонные работы:

армирование железобетонных конструкций;

установка закладных частей;

антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений (швов, накладок);

устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков сборномонолитных конструкций (до их замоноличивания).

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они скрываются последующими работами;

сварка выпусков арматуры, закладных частей;

заделка (замоноличивание) и герметизация стыков и швов;

натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже;

устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции;

заделка лестничных маршей и площадок, балконов и эркеров, козырьков, карнизных плит и т.п.;

поэтажная геодезическая съёмка с определением отметок при монтаже крупнопанельных и крупноблочных зданий.

Монтаж стальных конструкций:

предварительная подготовка поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды;

установка стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства последующих работ;

опирание и анкеровка несущих металлических конструкций (ферм, балок и т.п.);

защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии;

установка анкерных болтов;

монтаж сопряжений на высокопрочных болтах.

Монтаж деревянных конструкций:

антисептирование;

огнезащитная обработка древесины;

установка оконных и дверных блоков (крепление коробок, теплоизоляция, защитная отработка);

опирание и анкеровка несущих деревянных конструкций (ферм, балок и т.п.).

Монтаж легких ограждающих конструкций:

крепление панелей, плит, листов, а также каркасов; изоляция стыков между панелями.

Возведение каменных конструкций:

армирование кладки;

установка закладных и их антикоррозионная защита;

устройство осадочных, деформационных и антисейсмических швов;

подготовка мест опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий, перемычек на стены, столбы, пилястры и заделка их в кладке;

закрепление в   кладке   сборных   железобетонных   изделий:   карнизов,   балконов   и   других   консольных конструкций;

устройство вентиляционных и дымовых каналов, борозд.

Изоляционные работы:

подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции; устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего;

выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой, защитными ограждениями

устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов;

выполнение гидроизоляции в местах стыков и сопряжений в сооружениях из сборных элементов и в местах болтовых соединений в сооружениях из чугунных и железобетонных тюбингов;

устройство оснований под изоляционный слой;

устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего;

устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или её участка) до закрытия её грунтом или защитными ограждениями.

Устройство полов:

устройство оснований под полы {в том числе грунтового основания),

подстилающего слоя,

гидроизоляции,

стяжки,

вентиляции подполья.

Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем и результатов лабораторных испытаний

Примерный перечень исполнительной геодезической документации

Исполнительная схема геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности

Исполнительная схема котлован

Исполнительная схема ленточных фундаментов

Исполнительная схема фундаментов стаканного типа

Исполнительная схема свайного поля

Исполнительная схема ростверков

Исполнительная схема фундаментов под оборудование

Исполнительная схема цокольного этажа панельного дома

Исполнительная схема сборных колонн

Исполнительная схема лифтовой кирпичной шахты

Исполнительная схема лифтовой железобетонной шахты

Исполнительная схема монтажного горизонта кирпичной кладки

Исполнительная схема подкрановых балок

Исполнительная схема подкрановых путей мостовых кранов

Исполнительная схема рельсовых путей башенных кранов

Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий
(сооружений)

Примерный перечень исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения

 

Исполнительная схема водопровода

Исполнительная схема канализации

Исполнительная схема теплосети

Исполнительная схема газопровода

Исполнительная схема высоковольтного кабеля

Исполнительная схема телефонной канализации

Исполнительная схема молниезащиты

Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ

Устройство песчаной подсыпки под фундаменты

Устройство бетонной подготовки под фундаменты

Устройство опалубки фундаментов

Армирование фундаментов

Бетонирование фундаментов

Монтаж фундаментных блоков

Устройство гидроизоляции фундаментов

Акт осмотра свай до погружения

Акт на сварку и антикоррозийную защиту стыков свай

Армирование кирпичной кладки стен

Кирпичная кладка стен

Утепление кирпичных стен газобетоном

Устройство и армирование кирпичных перегородок

Монтаж плит перекрытий

Анкеровка плит перекрытия

Армирование колонн

Бетонирование колонн

Армирование стен

Бетонирование стен

Армирование перекрытий

Бетонирование перекрытий

Монтаж стеновых панелей

Герметизация стыков наружных панелей

Монтаж лифтовых шахт

Монтаж колонн

Монтаж балок

Антикоррозийная защита сварных соединений

Монтаж лестничных маршей

Монтаж вентблоков

Монтаж железобетонных плит балконов

Установка дверных блоков

Установка оконных блоков

Устройство оснований под полы

Устройство звукоизоляции под полы

Антисептирование лаг

Гидроизоляция санузлов

Устройство пароизоляции перекрытия над техническим подпольем

Устройство утепления чердачного перекрытия

Устройство пароизоляции кровли

Устройство утепления кровли

Устройство армирования цементной стяжки под кровлю

Устройство покрытия двухслойной направляющей кровли

Устройство подвесных потолков

Устройство грозозащиты

Устройство площадочного дренажа

Устройство прифундаментного дренажа

Монтаж конструкции навесной фасадной системы

Утепление навесной фасадной системы

Примерный перечень актов испытания и опробования технических
устройств и участков сетей инженерно-технического обеспечения

Технологическое оборудование

Акт индивидуального испытания оборудования

Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования

Отопление и вентиляция

Акт гидростатического и манометрического испытания на герметичность

Акт осмотра и испытания системы теплоснабжения

Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия

Акт гидростатического испытания котлов низкого давления

Водопровод и канализация

Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков

Акт испытания пожарного водопровода на водоотдачу

Акт технического освидетельствования водомерного узла

Монтаж систем газоснабжения

Протокол механических испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода

Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода

Строительный паспорт внутридомового газооборудования

Монтаж лифтов

Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования

Акт полного технического освидетельствования лифта

Акт технической готовности лифта

Тепловые сети

Акт о проведении растяжки компенсаторов

Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов

Наружные сети водоснабжения и канализации

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения

Электротехнические устройства

Акт технической готовности электромонтажных работ

а) Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке
электромонтажных работ

б) Ведомость изменений и отступлений от проекта

в) Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих

комплексному опробованию

г) Ведомость смонтированного электрооборудования

Акт приемки-передачи оборудования в монтаж

Акт готовности строительной части помещений к производству

электромонтажных работ

Справка о ликвидации недоделок

Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники

Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего
освещения

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность

монтажа установочных аппаратов

Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

Акт о приемке в монтаж силового трансформатора

Протокол осмотра и проверки смонтированного оборудования распределительных устройств и трансформаторных подстанций напряжением

до 35 кВ включительно

Акт осмотра канализации из труб перед закрытием

Протокол измерения сопротивления изоляции

Протокол фазировки

Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В

Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких
температурах

Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

Журнал прокладки кабелей

Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В

Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ

Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ

Ведомость монтажа воздушной линии электропередач

Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта

Примерный перечень результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний

Акт на огнезащиту древесины

Акт на проверку вентиляционных каналов

Акт проверки мусоропровода

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований проб горячей воды

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований проб холодной воды

Протокол результатов исследования проб питьевой воды

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам радиологического обследования

Протокол радиологического обследования

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам исследования шума от работы оборудования

Протокол измерения шума в закрытых помещениях

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения шума на границе санитарно-защитной зоны

Протокол измерения шума на границе санитарно-защитной зоны

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения уровней вибрации от работы оборудования

Протокол измерения вибрации

Протокол измерений освещенности

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам исследования воздуха в закрытых помещениях

Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам исследований земельного участка

Протокол лабораторных исследований почвы

Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания

Акт проверки кратности воздухообмена здания за отопительный период

и эффективности систем естественной вентиляции

Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания

Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений

Паспорт вентиляционной системы

Акт приемки лифта в эксплуатацию

Акт приемки в эксплуатацию системы АППЗ

Акт приемки установки пожарной сигнализации

Акт проведения комплексного опробования автоматической установки пожаротушения

Акт приемки системы кабельного телевидения

Акт приемки радиовещания

Акт приемки системы дымоудаления

Акт приемки в наладочную эксплуатацию теплового ввода, теплоцентра, системы отопления и горячего водоснабжения

Акт приемки законченного строительством объекта теплоснабжения

Акт технической приемки общесплавной канализации

Акт приемки телефонной канализации

Акт приемки телефонизации

Справка на мощность

Акт приемки фасадов здания

Акт приемки благоустройства

Справка по данным технической инвентаризации

Справка о фактической стоимости строительства

Энергетический паспорт здания

 

* данный перечень не является исчерпывающим, так как в зависимости от характера строительства могут выявиться дополнительные скрытые работы, на которые также должны составляться акты освидетельствования

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика